SIA «Semko» ( Rek.nro LV40003260075, Rostokas ielā 36-13, Riika LV-1029. Tālr. +371 67674526, +371 27049639; e-posti siasemko@inbox.lv) noudattaa luottamuksellisuuspolitiikan suoja/ ja oikeuksien noudattamisvelvoitteita.

Asiakas sitoutuu lukemaan tämän tiedoksiannon luottamuksellisuudesta, jotta hän olisi tietoinen siitä, kuinka SIA Semko käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja (henkilötiedot ovat mitkä tahansa tietoja, jotka kuuluvat tunnistettuun tai tunnistettavaan fyysiseen henkilöön).

LUOTTAMUKSELLISUUSPOLITIIKKA

SIA Semkon luottamuksellisuuspolitiikka soveltuu henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, kuinka (missä muodossa) fyysinen henkilö antaa henkilötiedot (tai jos ne annetaan kolmannen osapuolen välityksellä lain, luvan ja suostumuksen perusteella): paperilla, sähköisesti, roselva.lv-verkkosivun, verkkokaupan ja kaupan kautta jne.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SIA Semko käsittelee vain ne tiedot, joita tarvitaan seuraavien palvelujen tarjoamiseksi:

Asiakkaan tunnistus:

Sopimuksen valmistelu ja solmiminen;

Tavaroiden ja palvelujen esittäminen:

Tilausten käsittely ostoon;

Palvelulaadun kohottaminen;

Tuotteiden koulutuksen järjestely ja sertifikaattien myöntäminen;

Käsitellään ja selvitetään vastalauseita;

Parannetaan sivuston tuottavuutta;

Videovalvonta yhtiön tiloissa turvallisuussyistä;

Antamalle oman Cv:n SIA SEMKOlle Asiakas antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Asia vastaa Cv:n tiedoista ja tietojen sisällöstä.

Tietojen käsittelyä tarvitaan SIA SEMKOn juridisen velvoitteen suorittamiseksi.

Henkilötietojen käsittely oikeuden perusteella

Henkilötietojen käsittely toteutuu tavoitteen toteuttamiseksi, joka on mainittu tässä luottamuksellisuuspolitikassa, mukaan lukien SIA Semkon laillisten intressien toteutuksen (kaupallisen toiminnan harjoittamiseksi), normatiivisten pöytäkirjojen mukaisten vaatimusten noudattamiseksi, jotka koskevat fyysisten henkilötietojen saamista, käsittelyä, säilytystä, luovutusta jne. sekä normatiivisten pöytäkirjojen toteuttamiseksi, jotka säätävät kuluttajien oikeudet.

Henkilötietojen säilytysaika riippuu normatiivisessa pöytäkirjassa mainitusta ajasta tai solmitussa sopimuksessa tai ajasta, jonka säätää SIA Semko. Henkilötietoja ei säilytetä pidempää aikaa, kuin tarvitaan normatiivisten pöytäkirjojen vaatimusten mukaisesti, noudattaen SIA Semkon laillisia etuja.

Kun on olosuhteita, kun henkilötietojen käsittely/säilytys ei ole tarpeen, henkilötiedot poistetaan.

Tietojen turvallisuus

Sia Semko toteuttaa ja soveltaa vastaavia teknisiä ja järjestelytoimenpiteitä henkilötietojen maksimisuojeluun laittomalta paljastamiselta tai pääsyltä, menetykseltä, satunnaisilta paljastamisilta ja muulta laittomalta henkilötietojen käsittelyltä.

SIA Semkon toiminta verkossa toteutuu Latvian tasavallan lainsäädännön , sekä Euroopan yhteisön vastaavan lain mukaisesti.

SIA Semkolla on oikeus paljastaa Asiakkaan henkilötietoja:

Tavaran ja kuriiripalvelujen toimittajille, mukaan lukien postipalvelut;

Outsourcingin toimittajat, jotka antavat tietojärjestelmät;

Takuuta antaville huoltoyhtiöille;

Yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat tuotteiden valmistukseen;

Oikeutta suojeleville elimille Latvian tasavallan lain mukaan;

Valtionviranomaisille, jos sellainen sitoumus on määrätty sovellettavassa laissa;

Outsourcingille koskien saatavien perimistä (jos osapuolten välillä on sellainen sopimus)

Pääsy Asiakkaan henkilötietoihin

Fyysinen henkilö voi saada pääsyn omiin henkilötietoihin kirjallisen hakemuksen perusteella noudattaen normatiivisten pöytäkirjojen vaatimuksia, jotka säätävät henkilötietoja, normatiivisten pöytäkirjojen vaatimuksia, jotka koskeva toimeksiantoja ja hakemusten käsittelyä lähettämällä (postilla: Bauskas iela 20, Riika, LV-1004).

Kun hakemuksen antaa fyysinen henkilö, hänen pitää tunnistautua tarvittaessa, jotta SIA Semko voisi tarkistaa, että kirjallisen hakemuksen hakija on henkilö, jonka tiedot hän hakee. Siinä tapauksessa SIA Semko antaa hakijalle haettavat tiedot.

Muut ehdot

SIA Semkolla on oikeus milloin tahansa muuttaa yksipuolisesti ja lisätä Ehtoja. Ostajalle tavaran tilauksen hetkellä olevat ehdot ovat sitovia.

Asiakkaan tulee tutustua ehtoihin ennen jokaista ostoa. Asiakkaan ehdot voidaan säilyttää kestävälle tallennuksella tai tulostaa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää rosela.lv-verkkokaupan palveluja lukematta tai hyväksymättä ehtoja.

Jos Asiakas ei noudata Ehtoja, Semkolla on oikeus peruuttaa tai rajoittaa Asiakkaan pääsy verkkokauppaan.

SIA Semkolla on oikeus tilapäisesti rajoittaa pääsy rosela.lv-verkkokauppaan tai lopettaa verkkokaupan toiminta kokonaan.

SIA Semko ei säilytä solmittuja tavaroita.

Rosela.lv-verkkokauppa on SIA Semkon omistus ja suojattu Latvian tasavallan lain mukaan.

Kaupallisen sisällön jäljentäminen, luovutus, säilytys, modifiointi tai lisääminen verkkosivustolle rosela.lv (mukaan lukien muttei rajoittumatta: julkaistut materiaalit, logot, kuvat, graafiset kuvat jne) on kielletty, jos haltijan tekijänoikeus tai älyomaisuus ei anna suostumusta sellaiseen toimintaan. Tämä kielto ei koske tietokoneessa, läppärissä tai älypuhelimessa olevia lataus- ja säilytystietoja tai painatusta vain henkilökohtaiseen tarkoitukseen (ei kaupalliseen).

Rosela.lv-verkkokaupan sisältö on sallittua mainita voimassaolevien tekijänoikeuslakien mukaan. Jos kontentti noteerataan, on mainittava sen lähde, muttei saa jäljentää, julkaista tai levittää tavaramerkit tai logot, jotka ovat rosela.lv-kaupassa, ilman näiden tavaroiden tai logojen omistajan kirjallista lupaa.

Mikäli tekijänoikeudet rikotaan rosela.lv-verkkokaupalle Asiakas joutuu vastuuseen Latvian tasavallan lain mukaisesti.

Asiakkaiden mukavuuden syystä rosela.lv-verkkokaupalla on viitteet ulkopuolisiin www-sivustoihin. Nämä viitteet on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Myyjällä ei ole vastuuta mistään tiedoista, jotka on annettu tai julkaistu kolmansien henkilöiden toimesta, jos nämä tiedot ovat saatavilla rosela.lv-verkkokaupan antamasta linkistä. Kolmansilla henkilöillä on ainutlaatuinen vastuu tarvittavien tietojen julkaisusta omilla sivuilla ja Semko ei vasta virheellisistä tai epäadekvaateista tiedoista.

Kun käydään ulkopuolisilla sivustoilla, Asiakkaan tulee tutustua sivuston käytön ehtoihin ja luottamuksellisuuspolitiikkaan.

Tietojen vaihtamiseksi Semko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen käyttäen Asiakkaan sähköpostia, postiosoitetta tai puhelinnumeroa.